Kienen

  • 11 September 2020

bij voldoende deelneming van tenminste 12 leden gaan wij op 15-10-2020 een kienmiddag houden, alléén voor de leden.
aanmelden vóór 8-10-2020 bij het secretariaat, tel. 046-4422138.