Laatste nieuws

  • 3 July 2020

Beste Leden,

We willen enkele mededelingen aan jullie doorgeven,

*Magazine : Wordt bezorgd door Mevr. T. Meens, Mevr. A. Reenen, Dhr. F. Pennings, Dhr. J. Hennen, Dhr. L. Duisings, Dhr. H. Roberts, Mevr. A. Salden in regio Sittard en Enighausen.

*In de Gasterie Dobbelsteijn, is er 2x per maand een huiskamer project op maandagmiddag om de 14 dagen, op de even maandagen.

*In de Gasterie Dobbelsteijn is er een eetpunt op woensdagmiddag 2x per maand op de oneven woensdagen. In de Gasterie liggen folders welke datum eetpunt is.

*Elke maand op donderdag zijn er activiteiten zie jaarprogramma, kienen, thema’s etc.

*Het bestuur heeft 6x per jaar een vergadering in de Gasterie Dobbelsteijn.

*Er is een belasting adviseur, speciaal voor leden van de KBO. Dit is Mevr.D.Veltstra Akerweg 19 Klein-Doenrade tel.046-4422991.

*Wensbus enkele dagen van tevoren bestellen op 046-2060666.

*Er zijn VOA’S in het dorp voor ondersteuning . Dhr. J. Hennen Kerkstr.117  tel.046-4422429 en Dhr. L. Duisings Beekstr.7 tel.046-4422820

*Er is een Line Dance groep op woensdagavond van 19.00-20.00 uur. Opgave bij Mevr.. F. Braakman / Mevr. N. Meijers. Of het secretariaat 046-4422138.

*Op vrijdagochtend om 11.00 uur “Beter Bewegen”in de Gasterie Dobbelsteijn   Opgave bij Mevr.N.Meijers.

*Er is een kaartclub elke dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in de Gasterie Dobbelsteijn.

*Op donderdag is de Gasterie gesloten, maar de KBO mag gebruik maken van deze dag om haar activiteiten te organiseren.

*Verjaardagen:

*Bij 75 jaar krijgen jullie een felicitatiekaart van de KBO.

*Bij 80 jaar krijgen jullie een felicitatiekaart met een attentie van de KBO.

*Bij 85 jaar krijgen jullie een felicitatiekaart met een attentie van de KBO.

*Bij elk jaar boven de 85 jaar een felicitatiekaart en attentie van de KBO.

Deze kaarten en attenties worden verzorgd door leden van de KBO Doenrade Mevr. I. Caanen en Mevr. I. Hongens.

*Inschrijvingen voor activiteiten waar voor betaald moet worden s.v.p bij bestuursleden afrekenen om misverstanden te voorkomen, dus niet overmaken.

* Te laat inschrijven voor een activiteit waar eten besteld is rekening houden met einddatum dit i.v.m. doorgeven aan beheerder Dhr. E. Cremers Gasterie Dobbelsteijn betreffende de inkoop.

*De KBO site is “Seniorenvereniging Doenrade”. Hier kunnen jullie foto’s bekijken van al onze activiteiten. Website wordt bijgehouden door ons lid     Dhr. Mai Jagers.

*Contributie  overmaken op banknummer KBO NL 57 Rabo 0111710340.

Van dit geld gaat € 16,45 naar de KBO Limburg in Roermond en blijft er voor de vereniging over € 8, 55 over.

*Bij extreme voorvallen betreffende de KBO, worden de leden ingelicht via de e-mail. Leden die geen e-mail hebben krijgen telefonisch of mondeling bericht.

*Dat er bij elke activiteit, waar eten geserveerd wordt, bestuur achter het buffet staat om te serveren. Dit om te voorkomen dat de laatste persoon niets meer heeft. Deze heeft ook wel betaald.

*Bij ziekte , indien jullie dat willen kunnen we even op bezoek komen maar laat ons wel even weten dat U ziek bent. Want wij weten ook niet alles. Dit omdat we dan een kaartje sturen met beterschap of attentie brengen.

*Er op de 3e zondag van de maand een film is voor KBO leden in Foroxity te Sittard.

*Is er behoefte om ieder jaar een Bustocht / Boottocht activiteit te organiseren? Laat ons dat horen .Er moeten dan wel voldoende deelnemers zijn.

*Bij inschrijving voor bustocht of boottocht er rekening moet gehouden worden dat we 1 a 2 maanden voor vertrek de bus of boot vol geboekt moeten hebben, 40 a 50 personen. Wie het eerst zich aanmeld heeft voorrang, vol is vol. Bij te weinig belangstelling, minder dan 40 personen, moeten we annuleren.

*Dat we rekening moeten houden in de toekomst er een kleine vergoeding gevraagd kan worden aan de leden bij lezingen, grote activiteiten. Dit omdat we voor de grote activiteiten extra geld moeten betalen. En we minder subsidie zullen krijgen van de gemeente.

*We geen contributie verhoging doen dit jaar.(2020)

*Wie voor rijbewijs keuring moet gaan, bij de volgende personen kunt U terecht:

Academisch Gezondheidscentrum  Emma State  Hoensbroek Noord Akerstraat Noord 74 Hoensbroek 045-5280088 Dokter V. Dijk, Dokter Helmers, Dokter Tekyean op afspraak of Gezondheidscentrum Oirsbeek: Dokter Klaassen Dorpstr.63 Oirsbeek tel.046-4421303.

*Hulpmiddelen aanvraag.

Envida Mockstraat 1/ Brusselsestraat 148 Maastricht 043-3690660.

Meander Brunssum Hendriklaan 376 Tel. 0800-28877.

Evers-Media Stationsplein 7-8 Sittard Tel. 046-4007452

*In de Gasterie Dobbelsteijn een rolstoel staat die uitgeleend kan worden , wel even  overleggen met bestuur KBO.

We wensen jullie een gezond 2020 toe.

Bestuur KBO Doenrade.

Voorzitter Dhr L. Duisings. Tel. 046-4422820.

Secretaris Dhr. H. Roberts. Tel. 046-4422138.

Penningmeester Mevr. R. Aerts. Tel. 046-4493313.

Bestuurslid Mevr. A. Salden. Tel.046-4520665.

Bestuurslid Mevr. E. Silln. Tel 045-52544608.

Bestuurslid Dhr. B. Hunnef. Tel. 046-4750994.